Úvod - Profil firmy

Internetové stránky DeretizaceGroup.com provozuje Czech Perego spol. s.r.o.

Naše společnost vznikla v listopadu roku 2000 zapsáním do obchodního rejstříku. Divize DDD je specializována v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce a taktéž provádíme doplňkové služby (ochrana dřeva před škůdci, likvidace vosích a sršních hnízd, zajišťujeme vyklizení a odborné ošetření bytových, půdních, sklepních a jiných prostor, nabízíme úklidové práce včetně čištění koberců a čalounění atd.). Spolehlivě plníme stále rostoucí požadavky zákazníků, orgánů hygienické služby a Státní veterinární správy.

Naše působnost se neomezuje jen na přilehlý region, ale i na ostatní oblasti po celé Moravě. Součásti nabízené činnosti je použití nejmodernějších přípravků zahraničních i tuzemských výrobců a technologické postupy schválené hlavním hygienikem ČR.

Poskytujeme bezplatný poradenský servis. Po domluvě se zákazníkem jsme k dispozici v kteroukoliv hodinu za stejných cenových podmínek (garantujeme reakční dobu 12-48 hod.). Práce zajišťujeme odborně vyškoleným personálem (dle § 58 zákona 258/2000 Sb.).

Naše služby zasahují do těchto odvětví:

- Potravinářství (mlýny, pekárny, mlékárny, drůbežárny, jatka, cukrovary, atd.)

- Zemědělství (sila, rostlinná a živočišná výroba, ošetření osiv, atd.)

- Celoplošná deratizace kanalizační sítě a venkovních prostor (kanalizační síť, teplovodní kanály apod.)

- Zdravotnictví (nemocnice, lázeňské domovy, atd.)

- Veřejné budovy (školy, menzy, úřady, banky, ústavy sociální péče, atd.)

- Veřejné stravování (hotely, jídelny, restaurace, atd.)

- Bytové fondy (družstevní a městské byty, atd.).

Působíme na území celé České republiky!
Štěnice